Ripcord Yarns

Water-Swellable


Ripit WSC

Para Aramid Water Swellable (NT & LT)

Ripit WSB

Para Aramid Water Swellable (NT & LT)

Non-Wicking


Ripit NWB

Polyester Anti-Wicking (LT & NT)

Ripit NWB

Polyester Anti-Wicking (LT)

Ripit NWB

Nylon Anti-Wicking (LT)

Ripit NWC

Para Aramid Anti-Wicking (NT & LT)

Ripit NWC

Polyester Anti-Wicking (NT)

Ripit NWC

Nylon Anti-Wicking (LT)

Wicking


Ripit

Polyester Wicking (NT & LT)